Οικόπεδο - 300 τ.μ.

Μαρτίου, Θεσσαλονίκη - Κέντρο

Περιγραφή